ID на член : 00126947 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да се върнете към предишна версия на Windows след инсталация на Windows 10.

  Windows 10 е оборудван с функция Върни се назад, която ви дава прозорец от 30 дни да се върнете към предишна си версия на Windows (Windows 7 или Windows 8.1) или предишно издание на Windows 10, ако желаете или имате нужда да направите това след надстройката.

  ВАЖНО:

  • Можете да извършите тази операция само в рамките на първите 30 дни след надстройката до Windows 10.
  • Можете да изпълните връщане назад към предишна версия на Windows само ако сте инсталирали Windows 10 като надстройка на Windows 7 или Windows 8.1. Пълната самостоятелна инсталация на Windows 10 ще ви позволи връщане само към предишни издания на Windows 10.
  • Ако използвате парола за вход в сесия в Windows 7 или 8.1, се уверете, че знаете тази парола.
  • Ако вече не сте го направили, преди да надстроите до 10, силно препоръчваме да направите резервно копие на всичките си данни, преди да започнете процеса на връщане към по-стара версия.
  • Инсталираните (или премахнатите) след надстройката до Windows 10 приложения ще трябва да бъдат инсталирани отново.
  • Всякакви промени на системата или настройките, направени на компютъра след надстройката до Windows 10, ще бъдат загубени.
  • Ако се окажете в случай на недостатъчно място на диска и сте използвали външно USB хранилище, за да изпълните първоначалната надстройка до Windows 10, ще имате нужда от същото USB устройство за съхранение, за да изпълните процедурата „Върни се назад“.
  Трябва само да следвате процедурата, описана по-долу, за да се върнете до Windows 7 или Windows 8.1:
  1. Започнете с отваряне на стартовото меню и избор на Настройки.
  2. В менюто Настройки изберете Актуализиране и защита.

   Актуализиране и защита
  3. Изберете Възстановяване в левия прозорец. Ще видите 3 опции:

   1. Нулиране на компютъра: Изтриване на всичко и повторно инсталиране на Windows 10.
   2. Връщане назад към [предишната версия на Windows]: Това ще възстанови предишната ви версия на Windows.
   3. Разширено стартиране: Тук можете да промените настройките за стартиране на компютъра си, да възстановите Windows от системен образ, да заредите от диск или USB устройство и др.

    Опции за възстановяване

  4. Изберете Първи стъпки под Връщане назад към [предишна версия на Windows]. След това Microsoft ще ви помоли за отзив за Windows 10.
  5. Следвайте екранните инструкции и изберете Връщане назад към Windows 7/8.1.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Има риск от загуба на данни. Не изключвайте и не разкачвайте от контакта компютъра си по време на процеса по връщане до предишна версия.

  Тогава ще започне процесът по връщане назад. Нужното време ще зависи от данните, съхранени на компютъра ви, работните характеристики на хардуера и др. Може да отнеме между 10 минути и няколко часа. 

  ЗАБЕЛЕЖКА: След преминаване на прозореца от 30 дни функцията Върни се назад повече няма да се показва на екрана Актуализиране и защита.

  След като завършите връщането към предишна версия, компютърът ще се рестартира автоматично и ще зареди предишната версия на Windows.

  ВАЖНО: Функцията „Върни се назад“ може да е неуспешна, ако едно или повече от следните е вярно:

  • Компютърът работи на батерия. Компютърът трябва да е включен в контакта и да получава променливотоково захранване.
  • Изпълнена е процедурата Обновяване.
  • Изпълнена е процедурата Нулиране.
  • Директорията Почистване на диск (windows.old или .~bt) е била редактирана.
  • Ръчно са изтрити файлове от директориите windows.old или .~bt или целите директории са изтрити.
  • Добавен е нов потребителски акаунт (не се включва промоцирането на локален акаунт до акаунт на Microsoft).

  Ако функцията „Върни се назад“ не е налична, ще е нужно да извършите възстановяване на системата .