ID на член : 00173420 / Последна актуализация : 15/06/2021Печат

Sound Organizer заменя цифровия редактор на глас Digital Voice Editor

  Представяме ви Sound Organizer

  От 31 март 2017 г. цифровият редактор на глас Digital Voice editor (вер. 3.3.), който е компютърен софтуер, използван за импортиране, възпроизвеждане и редактиране на файлове, записани от IC рекордери, вече няма да бъде достъпен.

  На негово място Sony представя Sound Organizer (вер. 1.6). Този безплатен софтуер е аудиоприложение, което разполага със същите функции като цифровия редактор на глас Digital Voice Editor.

  >> Изтегляне на Sound Organizer Ver.1.6

  >> Изтегляне на Sound Organizer Ver.2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000
   

  Как да импортирате файлове в Sound Organizer

  Можете да импортирате файлове на вашия компютър в Sound Organizer чрез един от следните методи:

  Плъзгане и пускане

  1. Изберете библиотеката (Recording files (Записни файлове) – [Voice] (Глас) или [Music] (Музика), в която искате да регистрирате файла от страничната лента
  2. Плъзнете и пуснете файловете в списъка с файлове
  3. Щракнете върху „Import“ (Импортиране) или „OK“

  Определете файловете или папките

  1. Изберете „Import Recorded Voice File“ (Импортиране на записан гласов файл) или „Import Recorded Audio Folder“ (Импортиране на папка със записано аудио) от менюто [File] (Файл) в горната част на екрана
  2. Изберете файловете/папките, които искате да импортирате
  3. Щракнете върху „Import“ (Импортиране) или „OK“

  Импортиране на музикална библиотека

  1. Изберете „import Music File“ (Импортиране на музикален файл) или „Import Music Folder“ (Импортиране на папка с музика) от менюто [File] (Файл) в горната част на екрана
  2. Изберете файловете/папките, които искате да импортирате
  3. Щракнете върху „Import“ (Импортиране) или „OK“