ID на член : 00172978 / Последна актуализация : 30/03/2017Печат

Как да прехвърлите видеоматериали DV или Digital8 към компютъра

  Може да се окаже полезно да прехвърлите заснето видео от Sony Handycam на компютъра за редакция, съхранение и споделяне. Тъй като Microsoft Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 не поддържат функцията на Sony за USB поточно прехвърляне, има два начина на записване на DV или Digital8 видео на компютъра.


  Опция 1: С помощта на PlayMemories Home

  Опция 2: Използване на Windows Live Photo Gallery (фотогалерия на Windows Live)

  Опция 1: С помощта на PlayMemories Home

  Можете да импортирате видеоклипове с PlayMemories Home на Sony, едно приложение за компютър, което дава възможност лесно да импортирате, организирате и редактирате снимки и видео. След това може да ги гледате на широкоекранен телевизор или друго устройство, споделени онлайн или запазени на диска. Ако още го нямате, можете да го намерите тук: Изтегляне на PlayMemories Home

  1. Свържете камкордера към източник на захранване - уверете се, че използвате AC адаптера
  2. Изберете режим Play/Edit (възпроизвеждане/редактиране), като местите бутона за захранването (за подробности вижте ръководството на потребителя)
  3. Избор на HD или стандартна дефиниция, ако камкордерът има качество на изображението HD (висока дефиниция). Настройките на менюто зависят от формата на записваното видео и от формата, който искате да използвате за импортиране. Ако не сте сигурни как да промените настройките, проверете в ръководството на потребителя. Видеоклиповете ще бъдат импортирани с качество HD (висока дефиниция), когато импортирате видеоклипове във формат HDV, и със STD (стандартна дефиниция), когато импортирате във формат DV. Ето една удобна табличка:

   record import table

  4. Поставете записана касета в камкордера
  5. Отворете софтуера PlayMemories Home от компютъра
  6. Включете камкордера в компютъра, като свържете жака за HDV/DV или DV на камкордера към входа i.LINK на компютъра с подходящ кабел. За да избегнете повреди на камкордера от статично електричество, първо включете кабела в компютъра. (Забележка: i.LINK е познат и като Firewire или IEEE 1394; ако компютърът няма никой от тези входове, съществуват широкодостъпни адаптери и допълнителни карти)

   i.Link cable
   Кабел i.LINK

   i.LINK port
   Порт i.LINK

  7. Начало на импортирането. Прозорецът Import from Tape (Импортирай от касета) трябва да се покаже на екрана на компютъра.

   За автоматично импортиране:
   Потвърдете, че има отметка до радио бутона Import from the beginning of the tape (Импортирай от началото на касетата), и след това щракнете върху Import (Импортирай).

   За да импортирате ръчно:
   1. Покажете в прозореца на монитора сцената, от която искате да започне импортирането, с помощта на бутоните за управление на устройството
   2. Уверете се, че има отметка върху бутона Import from the current tape position (Импортирай от текущата позиция на касетата), и щракнете върху Import (Импортирай)
  8. За да спрете процеса на импортиране, щракнете върху бутона Stop Import (Спри импортирането). Ако има повече от 10 минути празна касета, импортиpането ще спре автоматично


  ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

  Ако по време на импортирането компютърът замръзне или не разпознае камкордера, разкачете камкордера, рестартирайте компютъра и повторете процеса по-горе от стъпка 5. Проблемът може да се дължи на някоя от следните причини:

  • Смяна на настройките на VCR HDV/DV и i.LINK CONV на менюто на камкордера STANDARD SET (Стандартни настр.), докато има връзка с кабел i.LINK
  • Смяна на настройката REC FORMAT (Формат на запис) от менюто на камкордера STANDARD SET (Стандартни настр.), докато има връзка с кабел i.LINK и при бутон, поставен на CAMERA-TAPE (Камера-касета)
  • Регулиране на бутона за захранването на камкордерът, докато е свързан с кабел i.LINK
  • Опит да се използва компютър, който не поддържа форматите на видеосигнала на LCD екрана на камкордера (HDV или DV)

  Опция 2: Използване на Windows Live Photo Gallery (фотогалерия на Windows Live)

  Можете да импортирате видеоклипове с помощта на Windows Live Photo Gallery (фотогалерията на Windows Live). Тогава можете да ги редактирате, да ги записвате и да ги споделяте с Windows Live Movie Maker.


  Забележка: Видеоклиповете не могат да се импортират директно от аналогов камкордер (като например Video8 или Hi8) на компютъра, когато се използва Windows Live Photo Gallery. За да направите това, компютърът ви трябва да е снабден с аналогово устройство за заснемане. Това устройство преобразува аналоговото видео и аудио в цифров формат, който може да се импортира на компютър, и е широкодостъпен.

  1. Свържете камкордера към източник на захранване - уверете се, че използвате AC адаптера
  2. Включете камкордера в компютъра, като свържете жака за HDV/DV или DV на камкордера към входа i.LINK на компютъра с подходящ кабел. За да избегнете повреди на камкордера от статично електричество, първо включете кабела в компютъра.
   (Забележка: i.LINK е познат и като Firewire или IEEE 1394; ако компютърът няма никой от тези входове, съществуват широкодостъпни адаптери и допълнителни карти)

   i.Link cable
   Кабел i.LINK

   i.LINK port
   Порт i.LINK
  3. Ако използвате Windows 7, инсталирайте правилния драйвер . Ако компютърът работи под Windows Vista или Windows 8, продължете към следващата стъпка
  4. Включете камкордера и поставете видеокасетата, която искате да прехвърлите
  5. Изберете режим Play/Edit (възпроизвеждане/редактиране), като местите бутона за захранването (за подробности вижте ръководството на потребителя)
  6. Ако се появи диалогов прозорец Autoplay (авт. възпроизвеждане), след като сте включили камкордера, изберете Импортиране на видео с помощта на Windows Live Photo Gallery. Ако вместо това се отвори Import Video (Импортиране на видео), преминете към следващата стъпка
  7. На страницата за импортиране на видео въведете името за новия видеофайл в полето Name (Име). Изберете Choose the parts of the video to import (Избор на части от видеоклипа, които да бъдат импортирани) и след това натиснете Next (напред)
  8. Използвайте органите за управление на камкордера (или неговото дистанционното управление), за да отбележите на касетата мястото, откъдето искате да започне импортирането на видеоматериала, след което натиснете бутона за възпроизвеждане, за да я пуснете
  9. На страницата, отбелязана като Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import, (Използване органите за управление на камкордера, за намеране на нужната сцена щракнете върху Import (Импортиране)
  10. За да спрете импортирането на видеоматериал, щракнете върху Stop (Стоп)
  11. Повторете стъпки от 5 до 7 за всяка част от видеокасетата, която искате да импортирате
  12. Когато сте приключили с импортирането на видеоматериал, щракнете върху Finish (Край). Импортираният видеоклип ще бъде запазен на компютъра като един видеофайл и ще се появи в Windows Live Photo Gallery
  13. За да добавите видеоматериала в Windows Live Movie Maker с цел редактиране, щракнете върху видеофайла в Windows Live Photo Gallery, щракнете върху Make (Направи) и след това - върху Make a movie (Направи филм)


  Забележка: Можете също така да импортирате видеоматериал направо в Windows Live Movie Maker, без да използвате Windows Live Photo Gallery. След като свържете камкордера, отворете Windows Live Movie Maker, щракнете върху бутона Movie Maker, след което щракнете върху Import from device (Импортирай от устройство)

  Инсталиране на правилния драйвер (само за Windows 7)

  Забележка: Ако вашият компютър работи под Windows Vista или Windows 8, няма нужда да правите това.
  След като камкордерът вече е свързан, трябва да проверите дали Windows 7 е избрал правилния драйвер.

  За Windows 7 има два драйвера i.LINK/IEEE 1394: нов и наследствен. За заснемане на видео е необходимо да използвате наследствения драйвер. Следвайте тези инструкции стъпка по стъпка, за да сте сигурни, че е инсталиран правилният драйвер.

  • Щракнете върху Start
  • Щракнете върху Control Panel (Контролен панел)
  • Щракнете върху Device Manager (Диспечер на устройства)
   (Забележка: Ако в списъка не откривате Device Manager (Диспечер на устройства), щракнете върху "Преглед по": Категория горе вдясно на прозореца на контролния панел. След това щракнете върху Large Icons (Големи икони). Сега би трябвало да имате списък с елементи в контролния панел. Щракнете върху Device Manager (Диспечер на устройства. )

   device manager

  • От диспечера на устройствата потърсете надолу в списъка IEEE 1394 Bus Host Controllers (хост контролер на шината) и щракнете двукратно върху него. Трябва да се покаже нещо като 1394 OHCI Compliant Host Controller (OHCI-съвместим хост контролер). Ако след него има думата (Legacy) (наследен), настройката е извършена - излезте и отидете на Стъпка 4 в опция 2: Използване на Windows Live Photo Gallery (фотогалерия на Windows Live)
  • След това щракнете двукратно върху 1394 OHCI Compliant Host Controller. Ще изскочи прозорец с надпис 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties (Свойства на OHCI-съвместимия хост контролер)
  • Щракнете върху раздела Driver (Драйвер), а след това върху Update Driver (Актуализиране на драйвера)
  • Изберете Browse my computer for driver software (Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери) и след това изберете Let me pick from a list of device drivers on my computer (Искам да избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър). Ще се появи списък с драйвери
  • Щракнете върху 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (1394 OHCI-съвместим хост контролер (наследен)), а след това върху Next (Напред) Задължително изберете драйвера с (Legacy) (наследен) след него.
  • Той ще инсталира 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (1394 OHCI-съвместим хост контролер (наследен)) и след това ще изпише Windows has successfully updated your driver software (Windows актуализира успешно софтуера за драйвера).
  • Щракнете върху бутона Close (Затвори) и затворете всички други отворени прозорци.

  Рестартирайте компютъра. Сега можете за импортирате видеоматериал през порта i.LINK/FireWire/IEEE 1394. Продължете със стъпка 4 в опция 2: Използване на Windows Live Photo Gallery (фотогалерия на Windows Live

  ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

  • Понякога (например след инсталиране на актуализации) Windows 7 може да превключи обратно на оригиналния драйвер за 1394 OHCI-съвместим хост контролер. Ако забележите, че устройството IEEE 1394 прехвърля бавно и/или вече не се разпознава, повторете стъпките от по-горе и преинсталирайте драйвера (наследен).
  • Ако след превключването на драйвера на (Наследен) все още не можете да импортирате видеоматериал, проблемът може да е хардуерен. Проблемът може да е в самия порт на камкордера или на компютъра или пък в дефектирал кабел. Опитайте да размените кабелите или по възможност да ползвате друг порт.