ID на член : 00249402 / Последна актуализация : 19/08/2020

Как да откриете името на модела и серийния номер?

    Номерът на модела на вашия продукт е показан на задната страна на продукта или на стикера за обслужване, който обикновено се намира на долната или задната част на вашия продукт.