ID на член : 00174318 / Последна актуализация : 15/06/2021Печат

Функцията за автоматична актуализация на електронния четец на Sony е спряна – 1 април 2017 г.

  От 1 април 2017 г. сървърът за автоматична актуализация на софтуера за четеца на цифрови книги на Sony ще бъде затворен.

  Все още ще можете ръчно да актуализирате фърмуера или приложението за четеца за компютър/Mac, като го изтеглите от раздела за изтегляне на този уебсайт.

  Затварянето на автоматичните сървъри ще прекрати следните функции:

  • Автоматично обновяване на четеца за компютър/MAC чрез четеца за компютър/MAC*
  • Ръчно обновяване на четеца за компютър/MAC чрез Помощ на четеца за компютър/MAC*
  • Обновяване на фърмуера чрез четеца за компютър/MAC*
  • Обновяване на фърмуера на PRS-T2/T3 чрез Wi-Fi*
  • Инсталиране на четеца за компютър/MAC с помощта на файла "Настройка на четеца за компютър/Mac" в устройството на четеца**

  Извежда се едно от следните съобщения, когато се опитате да използвате прекратените функции:

  За (*) съобщението е "Няма софтуер, който да има нужда от актуализация"
  За (**) съобщението е "Възникна проблем при инсталирането на софтуера на Вашия компютър"