ID на член : 00203748 / Последна актуализация : 04/06/2020Печат

Какви видове USB твърди дискове са съвместими с моя телевизор (различен от Android TV)?

Поддържани USB твърди дискове

  ВАЖНО: Тази статия важи само за конкретни продукти. Проверете приложимите продукти в тази статия.

  USB твърди дискове, които могат да се използват с телевизори BRAVIA, трябва да следват следните условия. Въпреки това Sony не дава гаранции, че те ще работят. Използвайте ги на собствена отговорност.

  • Поддържани файлови системи и максимални размери на дисковото устройство
   Файлова система преди свързванеПоддръжкаМаксимален размер на твърдия диск
   FAT16Not supported
   FAT32*Поддържани2 TB
   exFATПоддържани16 TB
   NTFSПоддържани16 TB
   * Максималният размер за файл в USB твърд диск е ограничен до 4 GB.
    
  • Об/мин: Няма условие
    
  • Скорост на четене/запис: Няма условие
    
  • Максималният изходен ток на USB порта на телевизора: 500 mA
   Използвайте външен USB твърд диск, който изисква максимум 500 mA. Ако надвишава изискването за захранване, телевизорът може да не е в състояние да захрани нужната мощност за правилна работа.

  ЗАБЕЛЕЖКА: За да записвате на външно USB твърдо дисково устройство, то трябва да е свързано към USB порта за записване чрез USB кабел.


  Терминали и етикети могат да се различават в зависимост от държава/регион/модел телевизор.