ID на член : 00198044 / Последна актуализация : 04/09/2018

Кой вид USB твърди дискови устройства са съвместими с Android TV на Sony?

Приложими продукти и категории на този член

Следните USB твърди дискове могат да се използват с Android TV на Sony.

Легенда:
✓ : Съвместим
– : Не е съвместим

Модели телевизори

Възпроизвеждане  Запис*  Производител  Модел  Преносим тип

Модели Android TV на Sony,
 пуснати на пазара през 2017 г.

SONY HD-SG5 Да
SONY HD-S1A Да
SONY HD-T3 Не
SONY HD-U3 Не
SONY HD-E1 Да
SONY HD-E2 Да 
SONY HD-D2B Не
SONY HD-D3B Не
SONY HD-V2 Не
SONY HD-V3 Не
 SONY HD-U2 Не
 SONY HD-T2 НеЛегенда:
✓ : Съвместим
– : Не е съвместим

Модели телевизори

Възпроизвеждане  Запис*  Производител  Модел  Име на тип

Модели Android TV на Sony,
 пуснати на пазара през 2016 г.

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
I-O Data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
I-O Data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
I-O Data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
I-O Data AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
I-O Data HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
Модели Android TV на Sony,
пуснати на пазара през 2015 г.
SONY HD-EG5
SONY HD-E1
SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

* Функцията за запис е налична само за определени модели и държави/региони.
** Този модел се продава само в някои държави/региони.
** За да записвате на външно твърдо дисково устройство, то трябва да бъде свързано към USB порта за записване чрез USB кабел. USB кабелът, предоставен с HD-EG5U, може да е прекалено къс за свързване на устройството към USB порт за запис. Използвайте USB кабел, който е с дължина от най-малко 80 cm.

Възможно е използването на твърди дискови устройства, които са произведени от други компании, ако отговарят на следните условия:

 ВАЖНО: Sony не може да гарантира изправната работа на твърди дискови устройства от друг производител на телевизора и не носи отговорност за евентуални проблеми.

 • USB стандарт: 2.0 или 3.0. Когато използвате 3.0, свържете твърдото дисково устройство към синия USB порт.
 • Файлова система, максимален размер на твърдо дисково устройство: Моля, направете справка с ЧЗВ.
 • Об/мин: Няма условие
 • Скорост на четене/запис: Няма условие
 • Електрозахранване: Препоръчваме твърди дискови устройства, които използват външно електрозахранване.
 • Максималният изходен ток на USB порта на телевизора е под:
  • USB порт за запис (функцията за запис е налична само за определени модели и държави/региони.)
   2K модели: 800 mA, 4K модели: 900 mA
  • Други USB портове: 500 mA