ID на член : 00228421 / Последна актуализация : 03/06/2019

Бележки относно свързване към интернет с продукти, произведени от Sony

Приложими продукти и категории на този член

Когато свържете продукт, който е произведен от Sony, като например телевизор или Blu-ray рекордер, към интернет, използвайте рутер, за да свържете продукта към LAN порт с функция на рутер.

 • Кабелна/безжична връзка чрез рутер
  Илюстрация, показваща как да се свържете към мрежа с рутер

  [A]: LAN порт на стената
  [B]: LAN кабел
  [C]: Рутер (оборудван с функция за преобразуване на IP и функционира като концентратор)
  [D]: Безжична LAN мрежа
 • Свързване към LAN порт (*1) с функция на рутер
  Илюстрация, показваща как да се свържете към мрежа с рутер

  [A]: LAN порт на стената
  [B]: LAN кабел

Ако се прояви проблем със сигурността, продуктът може да бъде засегнат от злонамерен софтуер, което да доведе до риск от кражба или фалшифициране на лична информация или съдържание. В допълнение, може да причините неволно повреждане на мрежовите услуги, ако устройството е засегнато.

* 1 Допитайте се до Вашия хазяин или интернет доставчик, за да определите дали изходното Ви устройство за мрежови линии разполага с функция на рутер.