ID на член : 00127103 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Свържете вашия Sony Android TV с Интернет

    За да можете да се насладите максимално на преживяването, което Sony Android TV предлага , след като завършите процеса на настройване и инсталиране, трябва да свържете вашия телевизор с Интернет.

    Connect your Sony Android TV

    Тук може да намерите често задавани въпроси относно свързването на Sony Android TV с Интернет.

    За да разберете как да използвате Smart функциите на вашия телевизор, както и други основни функции, вижте следващата секция: " Използване на Sony Android TV ".