ID на член : 00254166 / Последна актуализация : 28/12/2020Печат

Защо текстът на телевизора е замъглен, когато се приема 4K 120 Hz сигнал от друго устройство?

  Имаше софтуерен проблем в обработването на видео, когато използвате телевизора в режим Game/Graphics (Игра/графика). Актуализация на софтуера на телевизора на Sony версия 6.0414 разрешава този проблем.

  Как да изтегля най-новата актуализация на софтуера на Android TV

  За да получавате актуализации на софтуера, се уверете, че настройката Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) или Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер) от Вашия телевизор е зададена на ON (ВКЛ.). По този начин, когато е налична актуализация за Вашето устройство, тя ще започне да се изтегля автоматично. Ако зададете тази настройка на OFF (ИЗКЛ.), ще трябва автоматично да проверявате дали са налични актуализации за Вашия телевизор.

  Можете да изтеглите актуализацията от страницата за изтегляния за Вашия модел телевизор и да я инсталирате ръчно.

  Изтеглих най-новата актуализация на софтуера, но текстът на телевизора все още е размазан, когато 4K 120 Hz сигналът е входен сигнал

  Поддръжката на 4K 120 Hz е сравнително нова функция за телевизор, създадена по-скоро за видео съдържание, отколкото за неподвижни изображения. Поради това предимствата на 120 Hz честота на обновяване, като например плавно видео без трептене, са най-забележими, когато използвате телевизора в режим Game/Graphics (Игра/графика).

  При показване на неподвижни изображения препоръчваме да промените настройката на сигнала на изходното устройство на 4K 60 Hz, за да получите оптималната обработка на изображението.