ID на член : 00253739 / Последна актуализация : 17/11/2020Печат

Как да отстраните проблема с непрекъснатото рестартиране на Android TV на Sony за 2020 г.

  Ако клиентът не използва HbbTV и продължава да получава този проблем, след като е пробвал стъпките в статията, посъветвайте клиента да дезактивира HbbTV.

  Вашият Android TV на Sony за 2020 г. рестартира ли се непрекъснато?

  Ако Вашият Android TV на Sony се рестартира непрекъснато или с други думи е в цикъл на безкрайно рестартиране, може да се наложи да извършите принудително нулиране до фабричните настройки.

  Проблемът с непрекъснатото рестартиране може да се получи, когато софтуерът на телевизора се срине след актуализация на фърмуера и не можете да извършите стандартно нулиране до фабричните настройки.

  Ако телевизорът Ви започне да се рестартира непрекъснато, на него ще се покаже следният начален екран:

  Marshmallow reboot (Рестартиране на Marshmallow)

  Как да извършите принудително нулиране до фабричните настройки с помощта на бутоните на телевизора

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Принудителното нулиране до фабричните настройки на данните ще премахне всички персонализирани настройки на телевизора, включително изтеглени приложения, системни данни, сортиране на канали и настройка на безжичната мрежа. Демонстрационните данни за продажба на моделитеZH8 също ще бъдат изтрити от вътрешното хранилище. Ако получите достъп до менюто на телевизора, вместо това извършете нулиране до фабричните настройки на данните.

  Преди да стартирате принудително нулиране до фабричните настройки

  • Тази процедура може да изисква двама човека.
  • Местоположението на бутоните ще варира в зависимост от Вашия модел телевизор.
  • След като извършите принудителното нулиране до фабричните настройки, има вероятност да възстановите данните на приложенията, ако те са синхронизирани с Вашия акаунт в Google™. Стъпките за синхронизиране на приложенията варират в зависимост от опциите на менюто на телевизора:
   • HOME (Начало) → Settings (Настройки) → Device Preferences (Предпочитания за устройството) или Accounts & Sign-In (Акаунти и вписване) → GoogleChoose synced apps (Изберете синхронизирани приложения) → Изберете елементите, които да синхронизирате с акаунта → Sync now (Синхронизиране сега).
   • HOME (Начало) → Settings (Настройки) → GoogleChoose synced apps in Sync (Изберете синхронизирани приложения в Синхронизиране) → Изберете елементите, които да синхронизирате с акаунта → Sync now (Синхронизиране сега).
   • HOME (Начало) → Settings (Настройки) → Personal (Лични) → GoogleChoose synced apps (Изберете синхронизирани приложения) в Sync (Синхронизиране) → Изберете елементите, които да синхронизирате с акаунта → Sync now (Синхронизиране сега).

  Как да извършите принудително нулиране до фабричните настройки на данните

  Първо вижте колко бутона има на Вашия телевизор. Можете да посетите тази връзка, за да определите местоположението на бутона(ите) на Вашия телевизор.

  1. Само един бутон на телевизора: Бутонът (Включване на захранването) се намира в долу в центъра или в лявата част на телевизора, когато се гледа отпред.
  2. Три бутона на телевизора: Бутоните се намират на дясната или лявата страна на телевизора или на гърба в зависимост от модела.

  Ако не можете да откриете бутоните на телевизора, направете справка с ръководството на Вашия телевизор. Ръководствата са публикувани на страницата за поддръжка за Вашия модел.


  Следвайте инструкциите спрямо броя бутони на телевизора Ви.

  Тип A: Вашият модел телевизор има само един бутон

  Тип B: Вашият модел телевизор има три бутона


  Извърших принудителното нулиране до фабричните настройки на данните и не мога да настроя сателита

  Ако изпитвате затруднения с настройването на сателита, след като сте извършили нулиране до фабричните настройки, моля, посетете нашето ръководство за настройване на сателит или вижте това видео:

  Ако все още не можете да извършвате настройка, моля, свържете се с нас.