ID на член : S700023080 / Последна актуализация : 30/10/2012Печат

Windows 8 - Как да конфигурирате въвеждане от клавиатура

  Как да конфигурирате въвеждане от клавиатура

  1. Стартирайте амулета Търсене, като натиснете клавиша Windows + C
  2. Изберете Търсене
  3. Изберете Контролен панел
  4. Изберете “Промяна на методи за въвеждане” в категориите Часовник, Език и Регион
  5. Изберете “Опции”
  6. Изберете “Добавяне на метод за въвеждане”
  7. Изберете желания метод за въвеждане и изберете “Добавяне”
  8. Изберете “Запис”