ID на член : S700023081 / Последна актуализация : 30/10/2012Печат

Windows 8 - Как да конфигурирате приложенията при стартиране, като използвате Диспечер на задачите

  Как да конфигурирате приложенията при стартиране, като използвате Диспечер на задачите


  Как да стартирате Диспечер на задачите

  1. Стартирайте менюто Амулети, като поставите курсора в горния десен или долния десен ъгъл
  2. Изберете “Търсене”
  3. Прелистете надясно и изберете “Диспечер на задачите”
  4. Изберете Още подробности
  5. Крайният потребител ще види подробна информация за системата


  Подобряване на началното зареждане с Диспечер на задачите

  1. Изберете раздел “Стартиране”
  2. Десен бутон върху приложението и изберете “Забраняване”, за да забраните стартирането на конкретно приложение по време на първоначалното зареждане
  3. Изберете “Разрешаване” за конкретно приложение, за да разрешите стартиране на приложението по време на първоначалното зареждане
   Внимание: Моля, избирайте внимателно, преди да забраните приложението.  Може да е важно да се стартират някои приложения по време на първоначалното зареждане.  Потребителят може да разреши приложения, ако са забранени