ID на член : S700023089 / Последна актуализация : 30/10/2012Печат

Windows 8 - Какво е Бързо стартиране и как мога да го конфигурирам

  Какво е Бързо стартиране и как мога да го конфигурирам  Бързо стартиране е настройка, която помага на вашия компютър да се стартира по-бързо след изключване.  Windows осъществява това чрез записване на системната информация във файл по време на изключване.  Когато стартирате компютъра отново, Windows използва тази системна информация, за да възстанови вашия компютър, вместо да го рестартира.

  1. Стартирайте Амулети, като поставите курсора в горния десен или долния ляв ъгъл на работния плот
  2. Изберете “Настройки”
  3. Изберете “Контролен панел”
  4. Изберете “Система и защита”
  5. Изберете “Опции за захранването”
  6. Изберете “Изберете какво да правят бутоните за захранването”
  7. Проверете дали има отметка до “Включване на бързо стартиране (препоръчително)
   Поставете отметка в полето, ако няма такава и изберете “Записване на промените”