ID на член : S700023110 / Последна актуализация : 20/09/2012Печат

Снимките, заснети с таблета, са размазани или имат отблясъци


    Снимките, заснети с таблета, са размазани или имат отблясъци

    Не докосвайте обектива на вградената камера. Ако обективът е замърсен или надраскан, качеството на снимките може да се влоши.

    Не позволявайте върху обектива да попада директна слънчева светлина, независимо от състоянието на захранването на таблета.

    Това може да доведе до неизправност на камерата.