ID на член : S700023115 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да възстановите своя VAIO с VAIO Care 7

  VAIO Care  7  може да се използва за възстановяване на компютъра до първоначалната фабрична софтуерна конфигурация.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички данни, настройки и програми, добавени към компютъра, ще бъдат изтрити. Ще имате възможност да архивирате своите данни по време на тази процедура. Sony не гарантира, че вашите лични данни ще бъдат правилно архивирани и възстановени.

  ВАЖНО:
  • Този модел не изисква дискове за възстановяване. Данните за възстановяване са включени в специален дял на твърдия диск. Въпреки това ви препоръчваме да създадете комплект дискове за възстановяване. Можете също да купите комплект дискове за възстановяване от центъра за поддръжка на Sony.
  • Ако операционната система не стартира и не можете да изпълните никакво друго коригиращо действие, можете да извършите възстановяване на системата, като натиснете клавиш F10 при появяване на логото на VAIO или като натиснете клавиш ASSIST, докато VAIO е изключен.
  • Препоръчваме ви да свържете AC адаптер към компютъра, за да не прекъснете захранването. 
  • Препоръчваме ви да изключите всички външни устройства, като принтери, мрежови кабели, фотоапарати, външни твърди дискове или флаш устройства, от компютъра.

  Следвайте процедурата по-долу, за да възстановите системата:
  1. Затворете всички програми.
  2. Щракнете върху бутон Start [Старт] и след това върху All Programs [Всички програми].
  3. В менюто All Programs [Всички програми] щракнете върху VAIO Care folder [Папка VAIO Care] и след това върху VAIO Care.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бъдете подканени да въведете администраторска парола или бъде показано съобщението User Account Control [Контрол на потребителските акаунти], въведете подходящата парола или изберете Yes [Да].
  4. В прозореца VAIO Care щракнете върху бутон Advanced Tools [Разширени инструменти].  5. Под Advanced Tools [Разширени инструменти] щракнете върху Restore and Recovery [Поправка и възстановяване].
  6. В прозореца Recovery [Възстановяване] щракнете върху Recover computer [Възстановяване на компютъра].
  7. В изскачащия прозорец за потвърждение щракнете върху бутон Yes [Да].
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   Компютърът ще се рестартира.
  8. В зависимост от специфичния модел за страната, в която сте купили компютъра, може да се появи прозорец за избор на език. Изберете езика и щракнете върху OK.
  9. В прозореца VAIO Care Rescue [VAIO Care спасяване на данни] щракнете върху Start recovery wizard [Започни съветника за спасяване на данни].
  10. В прозореца Do you need to rescue your data? [Искате ли да спасите своите данни] изберете Yes, I'd like to start rescue now [Да, желая да започна спасяването сега].
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в компютъра си нямате данни, които имат нужда от архивиране, изберете бутон Skip Rescue [Прескочи спасяването] и отидете до стъпка 15.
  11. Свържете външно устройство за съхранение към компютъра, като USB твърд диск или флаш памет.
  12. В прозореца Select Rescue type [Избор на вид спасяване на данни] щракнете върху  Easy rescue [Лесно спасяване] или Custom Rescue [Персонализирано спасяване].
   ЗАБЕЛЕЖКА: Лесното спасяване архивира цялото съдържание на твърдия диск и по тази причина ще се нуждае от повече място и време за завършване на архивирането.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Персонализираното спасяване ви позволява ръчно да изберете папките, които да бъдат спасени.   ЗАБЕЛЕЖКА:
   Програмата ще открие вашите данни автоматично.
  13. Щракнете, за да изберете устройството, където искате да архивирате данните си, след което изберете бутон Next [Напред]. ЗАБЕЛЕЖКА: Този екран показва необходимото количество дискова памет и количеството свободна памет на външното устройство.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашето устройство не е в списъка, проверете дали то е правилно свързано към вашия VAIO и - ако е приложимо - и към източника на захранване. Ако отново не бъде разпознато, проверете ръководството на устройството или страницата за поддръжка ако е необходимо да инсталирате драйвери за него.

  14. В прозореца Confirm options and start rescue [Потвърдете опциите и започнете спасяването] щракнете върху Start Rescue [Започни спасяване].   ЗАБЕЛЕЖКА: Прозорецът за хода на изпълнение ще покаже започването на архивирането.
  15. В прозореца Rescue has completed successfully [Спасяването завърши успешно] изберете бутон Proceed with recovery. [Продължи с възстановяване].
   Забележка: Вместо това можете да изберете Select another drive to rescue [Избор на друго устройство за спасяване], ако това е приложимо.
  16. В прозореца "Are you sure you want to start recovery?" [Сигурни ли сте, че искате да започнете възстановяване] щракнете върху Yes, I'm sure [Да, сигурен/на съм] и натиснете бутон Start Recovery [Започни възстановяване].   ЗАБЕЛЕЖКА: Показва се прозорец за състоянието, указващ напредъка на различните приложения. Не се изисква действие. Този процес може да отнеме до 2 часа, а компютърът може да се рестартира няколко пъти.
  17. В прозореца Recovery complete [Възстановяването е завършено] щракнете върху бутон Restart [Рестартирай].
   ЗАБЕЛЕЖКА:
   Компютърът ще се рестартира.
  18. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите операционната система и да завършите възстановяването на системата.