ID на член : S700023096 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да отстраните проблеми от Центъра за възстановяване на VAIO

  категория трудност Категория трудност:
  Лесно
  необходимо време Необходимо време:
  10-минутна операция


  Забележка: За подробности относно това как да възстановите вашия компютър, направете справка с приложеното ръководство за „Отстраняване на неизправности и възстановяване на вашата VAIO система“ или проверете документацията онлайн, налична на уебсайта за поддръжка на VAIO.


  Не можете да изпълните възстановяване на системата

  Получавате съобщение за грешка „Този диск за възстановяване не може да се използва за този компютър“ или „Тази програма не може да се използва за този компютър“

  1. Опитайте да възстановите системата от дисковете за възстановяване, а също и от фабрично конфигурирания дял на твърдия диск за възстановяване (Windows 7, Vista, XP, Windows 8). Ако получите тази грешка с вградената опция за възстановяване, преминете към стъпка 4 по-долу.
  2. Ако не е възможна опцията за възстановяване (напр. ако сте изтрили дела на твърдия диск за възстановяване), моля, преминете към стъпка 4 по-долу.
  3. Уверете се, че използвате правилния диск за възстановяване за вашия модел. Ако не разполагате с правилните дискове за възстановяване за вашия модел, но делът за възстановяване на твърдия диск все още работи, моля, изпълнете възстановяване с F10 и създайте нови дискове за възстановяване.
  4. Ако сте опитали всички стъпки по-горе, но все още не сте успели да изпълните възстановяване нито от дисковете за възстановяване, нито от фабрично конфигурирания дял за възстановяване, моля, свържете се с поддръжката за потребители на VAIO.

  Получавате грешки '305' (напр.: '305:69'), '323' (напр.: '323:52') или '403'

  1. Стартирайте възстановяване на системата от дисковете за възстановяване, а също и от фабрично конфигурирания дял на твърдия диск за възстановяване, ако е възможно.
  2. Опитайте както опция „Възстановяване C“, така и „Пълно възстановяване“ от програмата-съветник на Центъра за възстановяване на VAIO.
  3. Ако проблемът продължи, пуснете опцията „VAIO Hardware Diagnostics“ (хардуерна диагностика на VAIO), достъпна от програмата-съветник на Центъра за възстановяване на VAIO, и изпълнете тест на твърдия диск, за да го проверите за грешки.
  4. Ако тестът на твърдия диск посочи грешка, моля, свържете се с поддръжката за потребители на VAIO.
  5. Ако тестът на твърдия диск не даде грешки, но все още не можете да изпълните възстановяване на системата, моля, свържете се с поддръжката за потребители на VAIO.

  Не можете да възстановите вашия компютър, тъй като сте изтрили оригиналния дял за възстановяване на твърдия диск (напр. при инсталирането на операционна система, която не е предварително инсталирана), без първо да сте създали свои дискове за възстановяване

  Моля, свържете се с поддръжката на VAIO, за да закупите дискове за възстановяване за вашия компютър.

  Получавате съобщение за грешка, когато се опитвате да преинсталирате програми или драйвери, доставени с VAIO

  Получавате съобщение за грешка „Тази програма не може да се използва за този компютър“

  1. Ако тази грешка възникне, когато се опитвате да преинсталирате програмите и драйверите на VAIO от вашия дял за възстановяване на твърдия диск (т.е., когато не използвате дискове за възстановяване), преминете към стъпка 3.
  2. Ако грешката възникне, когато използвате диск за възстановяване, моля, уверете се, че използвате правилния диск за възстановяване за вашия модел VAIO.
  3. Ако проблемът продължи, моля, свържете се с поддръжката за потребители на VAIO.

  Получавате грешка 505 (напр. 505:26) от Центъра за възстановяване на VAIO

  1. Тази грешка може да възникне, ако се опитате да инсталирате програма, която все още фигурира на вашия компютър. За да разрешите този проблем, се опитайте да деинсталирате въпросната програма чрез функция Programs and Features (Програми и функции) в контролния панел на Vista, преди да се опитате да я преинсталирате.
  2. Ако проблемът продължи, направете резервно копие на вашите лични данни и опитайте възстановяване на системата, което ще преинсталира фабрично инсталираните програми.

  Получавате грешка „За да продължите, трябва да влезете като системен администратор“

  Излезте и влезте отново с администраторски акаунт, след което опитайте отново да пуснете Центъра за възстановяване на VAIO.

  Получавате грешка „Не е свързан променливотоков адаптер“

  За да избегнете прекъсване на захранването по време на процеса, моля, свържете променливотоков адаптер към вашия компютър.


  Не можете да създадете дискове за възстановяване за вашия VAIO

  Процесът блокира или получавате съобщение за грешка при записване на диска

  1. Уверете се, че сте инсталирали най-новите актуализации за вашия модел.
  2. Ако проблемът продължава, направете резервно копие на вашите данни и изпълнете възстановяване на системата, като използвате фабрично конфигурирания дял на твърдия диск за възстановяване, след което се опитайте да запишете вашите дискове за възстановяване при чиста възстановена система VAIO, преди да инсталирате какъвто и да е софтуер или актуализации на 3-ти страни.
  3. Ако проблемът остане неразрешен, моля, свържете се с поддръжката за потребители на VAIO.