ID на член : 00192359 / Последна актуализация : 12/07/2018

Как да настроя или пренастроя моя LCD телевизор на Sony (Ръководство за единична сателитна антена)?

Приложими продукти и категории на този член

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Процедурата по-долу важи за всички LCD телевизори на Sony (с изключение на телевизорите на Sony с Android). Въпреки това, в зависимост от модела на Вашия телевизор, може да има малки разлики между оформлението на дистанционното управление и интерфейса на менюто.
 • Ако в даден момент имате нужда от допълнителни указания, можете да получите допълнителна информация от вграденото помощно ръководство на телевизора или като отворите страницата за поддръжка на Вашия модел телевизор.
 • Използвайте следните бутони на дистанционното управление, за да се движите.
   
  Отдалечени указанияОтдалечени указания
  Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да се движите в менюто на телевизора.Изберете опции, като натиснете бутона "плюс". Това е кръглият бутон в центъра на сферичната област на менюто на дистанционното управление.

 

 1. Уверете се, че кабелът за сателитната антена (ефирен) е правилно свързан към телевизора.
  Диаграмата по-долу е примерно изображение на връзките за сателита.
  За подробности или каквато и да е друга информация за свързването на антената направете справка с ръководството, предоставено с Вашия телевизор.

  Изображение
  * За жак SUB свържете само когато използвате режим с два тунера.
   
 2. Включете телевизора.
 3. Продължете с натискане на MENU или HOME в зависимост от оформлението на дистанционното управление.
  Изображение
   
 4. Изберете Настройки.
 5. ИзберетеЦифрова настройка.

  Изображение

   
 6. Изберете Автоматична сателитна настройка или Автоматична настройка.
  След това потвърдете с бутона Изображение.
 7. При въпроса "Искате ли да стартирате Автоматичната настройка?" изберете Да и потвърдете с бутона Изображение.

  Изображение

   
 8. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
 9. В тази стъпка ще бъдете помолени да изберете между два списъка със сателитни програми. "Предпочитан сателит" съдържа списъка с програми на избрания от Вас сателитен оператор, докато "Общ сателит" ще покаже списъка с програми на всички сателити.
  Изберете Предпочитан сателит и потвърдете с бутона Изображение.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Предпочитаният сателит ще покаже списък с наличните доставчици, свързани с настройките за държава и език.

   
   Изображение  Изображение
 10. В следващата стъпка ще видите списък с оператори. Изберете предпочитания от Вас оператор.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да намерите предпочитания от Вас оператор в списъка, върнете се към предишната страница и изберете Общ сателит, както е посочено в стъпка 9.
 11. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
 12. Вече ще можете да зададете параметрите на мрежата. За основна настройка запазете настройките по подразбиране.

  Тип сканиране: Тип услуга за пълно, мрежово или ръчно сканиране
  : Тип канал за всички услуги (свободни и кодирани)
  : Всички услуги (телевизия и/или радио)


  Изображение


  Ако сте получили конкретни мрежови параметри от Вашия оператор, можете ръчно да промените настройките за Тип сканиране, Тип услуга и Тип канал.
 13. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
 14. Автоматичната настройка ще се стартира. Този процес може да отнеме известно време, за да завърши.