ID на член : 00278221 / Последна актуализация : 28/02/2023Печат

Как да нулирате телевизора Ви Sony със или без дистанционното (меко рестартиране, нулиране на захранването или фабрични настройки)

  В тази статия ще обсъдим няколко опции за отстраняване на неизправностите на Вашия телевизор в зависимост от това какъв е проблемът:

  1. Вашият телевизор е отзивчив и можете да получите достъп до менюто на телевизора с помощта на дистанционното управление. Все пак имате специфични проблеми: например дадено приложение се срива или блокира, телевизорът се изключва и включва произволно или има изкривявания на изображението или звука.
   Може да пробвате следното:
   1. Мек рестарт (Android TV и Google TV)
   2. Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори)
   3. Нулиране до фабричните настройки в менюто с настройки (за всички телевизори) → преминете към този раздел на статията
    ​​​​​
  2. Вашият телевизор не реагира и не можете да получите достъп до менюто на телевизора с дистанционното си управление: например телевизорът е блокирал, не се включва, не показва картина или непрекъснато се рестартира. Не можете да правите нищо с дистанционното си управление и нямате достъп до менюто с настройки.
   Може да пробвате следното:
   1. Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори)
   2. Ръчно нулиране до фабричните настройки с помощта на бутоните (Android TV и Google TV)

  Опитайте всяка стъпка, ако тя се отнася за Вашата ситуация, преди да преминете към следващата. Ако не сте сигурни за типа на телевизора Ви, проверете дали Вашият BRAVIA телевизор е Google TV, Android TV или друг модел [English].  Мек рестарт с дистанционното управление (ANDROID TV и GOOGLE TV)

  Мекият рестарт не изтрива никаква информация и е безопасен начин за отстраняване на незначителни неизправности. Можете да използвате дистанционното управление, за да стартирате мекия рестарт, или да използвате дистанционното, за да отидете до настройките в менюто на телевизора:

  Вариант 1: Принудително рестартирайте телевизора с бутона за захранване на дистанционното управление. В зависимост от модела Ви можете да използвате следните варианти:

  1. Натиснете и задръжте бутона POWER, докато телевизорът се изключи и рестартира
   или
  2. Натиснете и задръжте бутона POWER, докато се появи меню, и изберете Restart (Рестартиране)

  Вариант 2: Принудително рестартирайте телевизора в настройките на телевизора.


  Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори)

  Цикълът на захранване не изтрива никаква информация и е безопасен начин за отстраняване на незначителни проблеми, когато не можете да използвате дистанционното си управление. Изключването от контакта на телевизора, без да го изключите преди това, няма да повреди телевизора.

   

  1. Изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. Оставете го с изключен контакт за 30 секунди.
  2. Включете захранващия кабел обратно в електрическия контакт.
  3. Ако телевизорът не се стартира, използвайте бутона за захранване на телевизора , за да го включите.
   (Съвет: ако телевизорът Ви се е стартирал след стъпка 3, но все още не можете да работите с него, проверете батериите на дистанционното управление.)

  Примери за места на бутона за включване на захранването


  Нулиране до фабричните настройки (ВСИЧКИ телевизори)

  Ако предишните стъпки не са били ефективни, но можете да получите достъп до настройките на телевизора с дистанционното си управление, опитайте да извършите нулиране до фабричните настройки. Този тип нулиране връща телевизора към оригиналните му настройки и може да реши по-сериозни проблеми.

  Ако не можете да получите достъп до менюто с настройки на телевизора, моля, преминете към ръчното възстановяване на фабричните настройки (приложимо за Android TV и Google TV).

  ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: След като завършите нулирането, ще трябва да преминете през първоначалната настройка отново, подобно на случая, когато за първи път сте активирали телевизора. Възстановяването до фабричните настройки премахва всички персонализирани настройки в телевизора, включително настройките на акаунта Ви в Google, приложенията, каналите и настройките на безжичната мрежа.

  1. На дистанционното управление натиснете бутон за бързи настройки(бутона за бързи настройки), бутона HOME или бутона ACTION MENU в зависимост от модела на телевизора или дистанцинното управление.
  2. Изберете настройка зъбно колело или стрелка
  3. Следните стъпки ще варират в зависимост от опциите на телевизионното меню (A, B или C):
   1. Изберете System → (Система) About → (Относно) Reset → (Нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)
   2. Изберете Device Preferences → (Предпочитания за устройство) Reset → (Нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)
   3. Изберете Storage & reset → (Съхранение и нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)

  Нулирането до фабрични настройки може да отнеме няколко минути. Изчакайте, докато процесът завърши. След като процесът на нулиране до фабричните настройки завърши, телевизорът ще започне първоначалната настройка.

  Вариант: използвайте бутона HELP на Вашето дистанционно, за да извършите нулиране до фабричните настройки


  Ръчно (принудително) нулиране до фабричните настройки (ANDROID TV и GOOGLE TV)

  Ако не можете да получите достъп до менюто с настройки на телевизора с помощта на дистанционното управление, моля, опитайте ръчно (принудително) нулиране до фабричните настройки с помощта на бутоните на телевизора. Този тип нулиране връща телевизора към оригиналните му настройки и може да реши по-сериозни проблеми (напр., когато телевизорът се рестартира сам).

  ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: След като завършите нулирането, ще трябва да преминете през първоначалната настройка отново, подобно на случая, когато за първи път сте активирали телевизора. Възстановяването до фабричните настройки премахва всички персонализирани настройки в телевизора, включително настройките на акаунта Ви в Google, приложенията, каналите и настройките на безжичната мрежа.

  Как да извършите ръчно нулиране до фабричните настройки с помощта на бутоните на телевизора

  Начинът за извършване на ръчно нулиране се различава в зависимост от броя на бутоните, които Вашият телевизор има:

  1. Само един бутон на телевизора: Бутонът за включване на захранването се намира в долната централна или лява страна на телевизора, когато го гледате отпред.
  2. Три бутона на телевизора: бутонът за включване на захранването и бутоните за сила на звука са отдясно или отляво на гърба на телевизора.
  3. Повече от три бутона на телевизора.

  Ако не можете да намерите бутоните на телевизора, вижте Ръководството за стартиране на телевизора или Справочното ръководство, достъпно на страницата на Вашия продукт на този уебсайт за поддръжка.

  Следвайте инструкциите спрямо броя бутони на телевизора Ви:

  Тип A: Вашият модел телевизор има един бутон

  Тип B: Вашият модел телевизор има три бутона (отляво, отдясно и на гърба на телевизора)

  Тип C: Вашият модел телевизор има повече от три бутона