ID на член : 00197227 / Последна актуализация : 04/04/2018

Кои HDD са потвърдени като съвместими за запис и възпроизвеждане?

Приложими продукти и категории на този член

 Наименование на модела Производител Файлова система Възпроизвеждане Записване
HD-EG5 Sony NTFS Да Не
 HD-E1 Sony NTFS Да Не
 HD-E1H Sony NTFS Да Не
 HD-E2 Sony NTFS Да Не
 HD-SG5 Sony NTFS Да Не
 HD-EG5U Sony FAT32 Да Да
WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Да Да
 WDBACW0020HBK 2TB Western Digital  Да Да
 WDBACW0030HBK 3TB Western Digital  Да Да
 WDBACW0040HBK 4TB Western Digital  Да Да
 WDBFJK0020HBK 2TB Western Digital  Да Да
 WDBFJK0030HBK 3TB Western Digital  Да Да
 WDBFJK0040HBK 4TB Western Digital  Да Да
 WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Да Да
 WDBACW0020HBK 2TB > Western Digital  Да Да

ЗАБЕЛЕЖКА: Маркираните зони показват, че въпреки че сме проверили съвместимостта на тези устройства, ние не можем да предложим поддръжка за клиенти, които използват посочените модели, при възникване на проблем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

  • Извод за HDD: 5 V/800 mA
  • Друг извод: 5 V/500mA
 Наименование на модела Производител Файлова система ВъзпроизвежданеЗаписване 
 HD-EG5 Sony  Да Не
 HD-E1 Sony  Да Не
 HD-EG5U* Sony  Да Да
 HD-SG5 Sony  Да Не
 WDBFJK0020HBK Western Digital  Да Да
 WDBFJK0030HBK Western Digital  Да Да
 WDBFJK0040HBK Western Digital  Да Да
 WDBFJK0060HBK Western Digital  Да Да
 WDBGLG0010HBK Western Digital  Да Да
 WDBGLG0020HBK Western Digital  Да Да

ЗАБЕЛЕЖКА: Маркираните зони показват, че въпреки че сме проверили съвместимостта на тези устройства, ние не можем да предложим поддръжка за клиенти, които използват посочените модели, при възникване на проблем.

Твърдите дискови устройства (HDD) са преносими, външни устройства за съхранение, които Ви позволяват да съхранявате файлове като изображения, видеоклипове/програми и аудиофайлове, за да ги гледате или слушате по-късно. Следните модели HDD са потвърдени като съвместими за Вашия телевизор.

За телевизори от 2017 г., които не са Android TV

Възпроизвеждане  Запис*  Производител  Модел  Преносим тип
SONY HD-SG5 Да
SONY HD-S1A Да
SONY HD-T3 Не
SONY HD-U3 Не
SONY HD-E1 Да
SONY HD-E2 Да 
SONY HD-D2B Не
SONY HD-D3B Не
SONY HD-V2 Не
SONY HD-V3 Не
 SONY HD-U2 Не
 SONY HD-T2 Не

 

За телевизори от 2016 г., които не са Android TV

Възпроизвеждане  Запис*  Производител  Модел
SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3
Buffalo HD-AVSU3
Buffalo HD-PLFU3
Buffalo HD-AVQ3
Buffalo HD-PNFU3-C
I-O Data AVHD-AUSQ
I-O Data HDEL-UTB
I-O Data AVHD-PUTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB)
I-O Data AVHD-AUT
I-O Data HDPC-UTC

* Функцията за запис е налична само за определени модели и държави/региони.

 

Модели LCD телевизори от 2015 г.

Наименование на модела Производител Файлова система Възпроизвеждане Записване
HD-EG5 Sony NTFS Да Не
HD-E1 Sony NTFS Да Не
HD-SG5 Sony NTFS Да Не
HD-EG5U* Sony FAT32 Да Да

Модели LCD телевизори от 2014 г.

 Наименование на модела  Производител  Файлова система  Възпроизвеждане  Записване
 HD-EG5  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-E1  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-E1H  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-E2  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-SG5  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Да  Да

Модели LCD телевизори от 2013 г.

 Наименование на модела  Производител  Файлова система  Възпроизвеждане   Записване
 HD-PG5  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-EG5  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-E1  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-E1H  Sony  NTFS  Да  Не
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Да  Да
 HD-PG5U  Sony  FAT32  Да  Да
 WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
 WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
 WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
 WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Терминът "Възпроизвеждане" означава, че Вашето HDD Ви позволява да възпроизвеждате съдържание като изображения
  • Терминът "Записване" означава, че Вашето HDD Ви позволява да записвате и възпроизвеждате съдържание като телевизионни програми
  • Терминът "NTFS" се отнася за – New Technology File System (Файлова система с нова технология)
  • Терминът "FAT32" се отнася за – File Allocation Table (Таблица за разпределение на файлове) (32)
  • За да записвате на външно HDD, устройството трябва да бъде свързано към USB порта за записване чрез USB кабел.
  • Дължината на USB кабела, предоставен с HD-EG5U, може да е прекалено малка. Използвайте USB кабел, който е с дължина от най-малко 80 cm.