ID на член : 00254248 / Последна актуализация : 02/12/2022Печат

Как да извърша нулиране до фабрични настройки на Android TV на Sony?

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните) изтрива всички персонализирани настройки, включително канали, информация за акаунти (като акаунт в Google), данни за системата и приложенията, изтеглени приложения, настройки за кабелна и безжична мрежа и настройки за родителски контрол.   Важно е да знаете, преди да започнете нулиране до фабричните настройки

  Телевизорът Ви не реагира/заседнал е в непрекъснат цикъл на рестартиране?

  ВАЖНО: Ако телевизорът Ви не реагира или се рестартира непрекъснато и не можете да рестартирате електрозахранването (без изтриване на данни) или да извършите нулиране до фабричните настройки, вижте статията:
  Извършване на принудително нулиране до фабричните настройки на Android TV (ръчно с трите бутона отстрани на телевизора)

  Как да синхронизирате приложенията си, за да възстановите данните на приложенията след нулиране до фабричните настройки

  Можете да синхронизирате приложенията си с Вашия акаунт в Google, за да възстановите част от данните на приложенията, след като извършите нулиране до фабричните настройки. Следвайте стъпките по-долу в зависимост от менюто на телевизора Ви.

  Android™ 9

  Натиснете HOME (Начало) →Settings (Настройки) →Device Preferences  (Предпочитания за устройство) илиAccounts & Sign in (Акаунти и вписване) → Google →Choose synced apps (Избор на синхронизирани приложения) → изберете елементи за синхронизиране → Sync now (Синхронизиране сега).

  Android 7.0, Android 8.0

  Натиснете HOME (Начало) → Settings (Настройки) → Google → Choose synced apps (Избор на синхронизирани приложения) в Sync (Синхронизиране) → изберете елементи за синхронизиране → Sync now (Синхронизиране сега).

  Android 6.0

  Натиснете HOME (Начало) → Settings (Настройки) → Personal (Лични) → Google → Choose synced apps (Избор на синхронизирани приложения) в Sync (Синхронизиране) → изберете елементи за синхронизиране → Sync now (Синхронизиране сега).


  Как да извършите нулиране до фабричните настройки на Вашия телевизор

  Имайте предвид следното:

  • Нулирането до фабрични настройки може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте докато не бъдете информирани, че процесът е приключил.
  • Трябва да въведете PIN код (ако е бил зададен на телевизора), когато изберете опцията Erase everything (Изтриване на всичко).
  • След приключване на процеса Factory Reset (Нулиране до фабричните настройки) Вашият телевизор ще продължи към съветника Initial Setup (Първоначална настройка). Ще трябва да се съгласите с Общите условия на Google и Политика за поверителност на Google.
  • Последователността за сдвояване на тъчпада ще трябва да се активира отново след нулиране до фабричните настройки.

  Какво е текущото състояние на Вашия телевизор?

  Изберете състоянието на телевизора от двете опции по-долу, за да навигирате до подходящия раздел:

  1. Началният екран може да се покаже
  2. Началният екран не може да се покаже (бутонът HOME на дистанционното управление не работи)

  Ако началният екран може да се покаже
   

  ЗАБЕЛЕЖКИ: 

  • За X74xxH_X75xxH Series: Прескочете стъпка 5 и 6.
  • Показваният екран може да се различава в зависимост от модела или версията на операционната система.
  1. Включете телевизора.
  2. На предоставеното дистанционно управление натиснете бутона HOME (Начало).
  3. Изберете  Settings (Настройки).
  4. Следващите стъпки ще зависят от опциите на менюто на телевизора ви:
   • Изберете Device Preferences (Предпочитания за устройство) → Reset (Нулиране)
   • Изберете Device Preferences (Предпочитания за устройство)  About (Относно) → Reset (Нулиране).
   • Изберете Storage & Reset (Съхранение и нулиране). 
  5. Изберете Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните), както е показано на долното изображение.

  1. Изберете Erase Everything (Изтриване на всичко).
  • Ако бъдете помолени да предоставите парола, въведете паролата за родителския контрол (програма).
  1. Изберете Yes (Да).

   Ако началният екран не може да се покаже (бутонът HOME на дистанционното управление не работи)

  Стъпки за X74xxH_X75xxH Series

  Ако има отговор при натискане на бутона  ACTION (Действие) на дистанционното управление, следвайте процедурата по-долу:

  1. Натиснете бутона  ACTION (Действие) на дистанционното управление.
  2. Изберете Settings (Настройки).
  3. Изберете Device Preferences (Предпочитания за устройство).
  4. Следващите стъпки ще зависят от опциите на менюто на телевизора ви:
   • Изберете Reset (Нулиране).
   • Изберете About (Относно)  Reset (Нулиране).

  Стъпки за телевизори, различни от X74xxH_H75xxH Series

  Ако има отговор при натискане на бутона HELP (Помощ) на дистанционното управление, следвайте процедурата по-долу.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Показваният екран може да се различава в зависимост от модела или версията на операционната система.

  1. Включете телевизора.
  2. На предоставеното дистанционно управление натиснете бутона HELP (Начало).
  3. Под How to use your TV (Как да използвате телевизора си) изберете Help Guide (Помощно ръководство).
  4. Изберете Settings (Настройки), както е показано на долното изображение.
  5. Изберете Configuring the TV (Конфигуриране на телевизора).
  6. Изберете TV.
  7. Изберете  Settings (Настройки), както е показано на долното изображение.
  8. Следващите стъпки зависят от телевизора Ви. Следвайте стъпките спрямо опциите на Вашия телевизор:
   • Изберете Device Preferences (Предпочитания за устройство)  Reset (Нулиране).
   • Изберете Storage & reset (Съхранение и нулиране). 
  9. Изберете Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните).
  10. Изберете Erase Everything (Изтриване на всичко).
  • Ако бъдете помолени да предоставите парола, въведете паролата за родителски контрол (програма).
  1. ИзберетеYes (Да).