ID на член : 00254248 / Последна актуализация : 04/12/2020

Как да извърша нулиране до фабрични настройки на Android TV на Sony?

  ВАЖНО:

  • Това решение се отнася за телевизори с Android. За телевизори BRAVIA, различни от телевизори с Android, вижте: Как да нулирате телевизора до първоначалните фабрични настройки.
   Свързан с това отговор: Как да проверите дали вашият телевизор BRAVIA е Android TV
  • Имайте предвид, че ако извършите нулиране до фабрични настройки, всички данни и настройки на телевизора (информация за настройките на Wi-Fi и кабелна мрежа, акаунт в Google и друга информация за вход, Google Play и други инсталирани приложения и т.н.) ще бъдат изтрити и телевизорът ще се върне към начина, по който е бил към момента на покупката.
  • Първо, опитайте да извършите Нулиране на захранването, ако още не сте го направили. Нулирането на захранването обикновено не възстановява фабричните настройки като споменатите по-горе.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Част от данните на приложенията може да бъдат възстановени, ако [приложенията] са синхронизирани с Вашия акаунт в Google. 
   • Android™ 9:
    [HOME] > [Settings (Настройки)] > [Device Preferences (Предпочитания на устройството)] > [Google] > [Choose synced apps (Избор на синхронизирани приложения)] > изберете елементи за синхронизиране с вашия акаунт — [Sync now (Синхронизиране сега)]
   • Android 7.0, Android 8.0:
    [HOME] > [Settings (Настройки)] > [Google] > [Choose synced apps in Sync (Избор на синхронизирани приложения в Sync)] > изберете елементи за синхронизиране с вашия акаунт — [Sync now (Синхронизиране сега)]
   • Android 6.0:
    [HOME] > [Settings (Настройки)] > [Personal (Лични)] > [Google] > [Choose synced apps in Sync (Избор на синхронизирани приложения в Sync)] > изберете елементи за синхронизиране с вашия акаунт — [Sync now (Синхронизиране сега)]
  • Нулирането до фабрични настройки може да отнеме известно време. Моля, изчакайте докато не бъдете информирани, че процесът е приключил.
  • След приключване на процеса Factory Reset (Нулиране до фабричните настройки) Вашият телевизор ще продължи към съветника Initial Setup (Първоначална настройка). Ще трябва да се съгласите с Общите условия на Google и Политика за поверителност на Google.
  • Последователността за сдвояване на тъчпада ще трябва да се активира отново след нулиране до фабричните настройки.

  Изберете по-долу състоянието на вашия телевизор. Работната процедура варира в зависимост от състоянието на телевизора.


  Ако началният екран може да се покаже
   

  ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът на дисплея може да се различава в зависимост от модела или версията на операционната система.

  1. Включете телевизора.
  2. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
  3. Изберете Settings (Настройки).
  4. Следващите стъпки ще зависят от опциите на менюто на телевизора ви:
   • Изберете Device Preferences (Предпочитания на устройството) > Reset (Нулиране) (Android 9)
   • Изберете Storage & Reset (Съхранение и нулиране) (Android 8.0 или по-ранна версия)
  5. Изберете Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните).
  6. Изберете Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните).

  1. Изберете Erase Everything (Изтриване на всичко).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бъдете помолени да предоставите парола, въведете паролата за родителско заключване (излъчване).
  2. Изберете Yes (Да).

   Ако началният екран не може да се покаже (бутонът HOME на дистанционното управление не работи)

  Ако има отговор при натискане на бутона HELP на дистанционното управление, следвайте процедурата по-долу.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът на дисплея може да се различава в зависимост от модела или версията на операционната система.

  1. Включете телевизора.
  2. Натиснете бутона HELP на дистанционното управление.
  3. Изберете Help Guide (Ръководство за помощ) в Как да използвате вашия телевизор.
  4. Изберете Settings (Настройки).
  5. Изберете Configuring the TV (Конфигуриране на телевизора).
  6. Изберете TV.
  7. Изберете  Settings (Настройки).
  8. Следващите стъпки ще зависят от опциите на менюто на телевизора ви
   • Избере Device Preferences (Предпочитания на устройството) > Reset (Нулиране)(Android 9)
   • Изберете Storage & reset (Съхранение и нулиране) (Android 8.0 или по-ранна версия)
  9. Изберете Factory data reset (Нулиране до фабричните настройки на данните).
  10. Изберете Erase Everything (Изтриване на всичко).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бъдете помолени да предоставите парола, въведете паролата за родителско заключване (излъчване).
  11. ИзберетеYes (Да).