ID на член : 00155147 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Къде мога да намеря номера на модела и серийния номер на моя автомобилен основен блок или мултимедийна система?

  Моделът и серийният номер могат да бъдат открити на самото устройство или в бар кода на оригиналната опаковка.

  Примери за правилни наименования на модели са: RSX-GS9 | MEX-N4100BT | WX-800UI

  • На повечето основни блокове наименованието на модела е показано на рамката на свалящия се преден панел. Серийният номер (2) обикновено може да се открие на гърба (най-често при модели BT или NFC)

  Шаси

  • При някои модели може да се наложи да демонтирате блока, за да видите етикет с тези номера на шасито на блока:

  Шаси

  1: Номер на модела
  2: Сериен номер

  • По-долу е показан пример за етикет, който може да се открие на оригиналната опаковка на продукта и също ще съдържа тези номера

  Опаковка

  1: Номер на модела
  2: Сериен номер