ID на член : S700023070 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Къде мога да намеря серийния номер на моя таблет Xperiа?


  Къде мога да намеря серийния номер на моя таблет Xperiа?


  Серийният номер може да бъде намерен до слота за SD карта. За да го видите, отворете вратичката до конектора за слушалки.

  Серийният номер започва с SN и е съставен от 15 цифри, разделени в групи от по съответно осем  и седем цифри, напр. SN 27123456-1234567.


  Можете да намерите серийния номер и в настройките на таблета:
  1. Чукнете Apps [Приложения] в горния десен ъгъл на началния екран.
  2. Чукнете Settings [Настройки].
  3. Чукнете About tablet [За таблета].
  4. Чукнете Status [Състояние].
   Ще се появи изскачащ прозорец със серийния номер, заедно с информация за батерията и свързването.