ID на член : S700023117 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Моят таблет не се включва или не функционира според очакванията

  Моят таблет не се включва или не функционира според очакванията

  Ако вашият Sony таблет не се включва, замръзва или функционира необичайно, моля вижте раздела по-долу , който съответства на проблема.
  1. Моят таблет не се включва
  2. Моят таблет замръзва
  3. Моят таблет не може да се изключи
  Ако тези опции не са приложими или ако не разрешават проблема, вижте последния раздел:
  1. Кога и как се извършва нулиране до фабричните настройки

  1. Моят таблет не се включва

  1. Проверете, за да сте сигурни, че таблетът е свързан към източника си на захранване.
  2. Проверете дали индикаторната лампичка за зареждане на таблета (между бутоните за включване и сила на звука)  свети..
   Ако индикаторната лампичка за зареждане свети, таблетът получава мощност.
   1. Проверете дали конекторът е добре включен в таблета. За да направите това, извадете го, проверете за чужди частици и го свържете отново. (Имайте предвид, че зарядното устройство може да е малко топло на допир 15-20 минути след зареждане)
   2. Таблетът трябва да е включен директно към зарядното устройство, доставено с уреда; не използвайте USB порт на компютър.
  3. Натиснете бутона за включване.
  4. Ако таблетът все още не стартира, 
   1. Натиснете и задръжте бутона за включване  за около 10-15 секунди (лампичката ще премигне 1-2 пъти).
   2. Натиснете бутона за включване отново
  5. Ако това не разреши проблема, може да е необходима поправка. Моля, свържете се с нас.

  2. Моят таблет замръзва

  1. Натиснете и задръжте бутона за включване за около 10-15 секунди, за да изключите таблета.
   Забележка: всички незапазени данни ще бъдат изтрити.
  2. Натиснете бутона за включване отново
  3. Ако таблетът пак замръзне, отбележете кое приложение сте използвали в този момент.
  4. Проверете дали няма актуализации, налични за приложението, в Google Play Store.
   1. Чукнете Apps&Widgets [Приложения и визуални елементи], след което чукнете Play Store
   2. Чукнете иконата Download [Изтегли] в горния десен ъгъл.
   3. Всички приложения, свързани с вашия Google акаунт, излизат на екрана с наличните актуализации, осветени в горния ляв ъгъл. 
   4. Инсталирайте подходящите актуализации и опитайте отново.
  5. Потвърдете дали приложението е изрично отбелязано като съвместимо с вашия Sony таблет или поне съвместимо с таблети, използващи Android 4.0 или по-нова версия. Play Store обслужва много различни видове устройства и не всички приложения са съвместими с всички устройства.
  6. Помислете и за извършване на нулиране до фабричните настройки, за да възстановите първоначалните работни характеристики на таблета.

  3. Моят таблет не може да се изключи

  1. Натиснете и задръжте бутона за включване за около 10-15 секунди, за да го изключите принудително.
   Забележка: всички незапазени данни ще бъдат изтрити.

  4. Кога и как се извършва нулиране до фабричните настройки

  Ако вашият Sony таблет има проблем, който или не е описан, или не може да бъде разрешен от действията по-горе, извършете нулиране до фабричните настройки.
  1. Включете таблета
  2. След показване на началния екран чукнете Apps & Widgets [Приложения и визуални елементи] в горния десен ъгъл.
  3. Чукнете Settings [Настройки], след което Backup & reset [Архивиране и нулиране].
  4. Разрешете желаните опции за възстановяване, като например Back up my data (Архивиране на всички данни) и Automatic restore (Автоматично възстановяване).
  5. Чукнете Factory data reset [Нулиране до фабричните настройки].  6. Запишете на друго място всички данни, като например своя Google акаунт, безжична мрежа и други настройки, преди да продължите.
  7. Чукнете Reset tablet [Нулиране на таблета], за да продължите.
  8. Чукнете Erase everything [Изтриване на всичко], за да потвърдите изтриването на данните.
  9. След няколко секунди таблетът ще се изключи.
  10. Следвайте съветника при стартиране.
  11. Посетете Play Store, за да инсталирате отново приложенията, които все още искате да използвате.