ID на член : S700023092 / Последна актуализация : 29/10/2012

Моля, активирайте Vaio Update

Приложими продукти и категории на този член

Моля, активирайте Vaio Update

Уважаеми клиенти на Sony,

Поддържането на връзка със SONY ще ви помогне да получите най-доброто от вашия VAIO продукт. Sony разработи и инсталира VAIO Update, за да използвате вашия компютър VAIO по най-добрия начин.

Чрез VAIO Update ние предоставяме актуализации за фабрично инсталирани драйвери, помощни програми и друг софтуер на Sony, VAIO Update поддържа вашия компютър VAIO актуализиран и предлага или дори инсталира автоматично най-новите софтуерни допълнения, без да е необходимо вие да се грижите за това.

По време на излизането на версията на Windows 8 ние очакваме още редовни актуализации за подобрени приложения и драйвери. Затова ви препоръчваме да стартирате VAIO Update и да следвате инструкциите на екрана, за да активирате тази функция.

Щракнете тук за подробности за VAIO Update.

Благодарим ви, че избрахте Sony.