ID на член : S700023072 / Последна актуализация : 26/10/2012Печат

Активирайте Vaio Update/Care

  Активирайте Vaio Update/Care

  Поддържането на връзка със SONY ще ви помогне да получите най-доброто от вашия VAIO продукт. Sony разработи и инсталира VAIO Update, за да използвате вашия компютър VAIO по най-добрия начин.

  Чрез VAIO Update ние предоставяме актуализации за фабрично инсталирани драйвери, помощни програми и друг софтуер на Sony, VAIO Update поддържа вашия компютър VAIO актуализиран и предлага или дори инсталира автоматично най-новите софтуерни допълнения, без да е необходимо вие да се грижите за това.

  Можете да намерите VAIO Update само фабрично инсталиран на VAIO компютри, които са в продажба след 2005.
  На нашите по-нови компютри VAIO тази функция е вградена в VAIO Care. Можете да стартирате VAIO Care, като натиснете съответния бутон Assist на вашия VAIO.

  Щракнете тук, за да откриете какво предлага VAIO Care.

  За по-стари модели или VAIO, които вече нямат инсталиран VAIO Update, можете да намерите актуализации на нашите страници за поддръжка. Препоръчваме ви да проверявате редовно за актуализации, за да се уверите, че вашата система е актуална.