ID на член : S700023107 / Последна актуализация : 20/09/2012Печат

Бележки при използване на Wi-Fi функцията


  Бележки при използване на Wi-Fi функцията

  Wi-Fi устройствата работят на 2,4 GHz честота, която се използва от различни устройства. Wi-Fi устройствата използват специална технология, за да намалят радиосмущението от другите устройства, които използват същата честота. Въпреки това, радиосмущението може да причини по-ниска скорост за пренос на данни, да намали обхвата на комуникациите или да причини прекъсване на комуникациите.

  Ако Bluetooth функцията и 2,4 GHz Wi-Fi функцията на таблета са активирани по едно и също време, може да възникне смущение и да причини по-ниска скорост за пренос на данните или други проблеми.

  Скоростта за пренос на данни и обхватът на комуникациите може да варират в зависимост от следните условия:

  • Разстоянието между устройствата;
  • Наличие на препятствия между устройствата;
  • Настройка на устройството;
  • Състояние на сигнала;
  • Заобикалящата среда (стена и т.н);
  • Използван софтуер;
  • Комуникациите може да бъдат прекъснати в зависимост от състоянието на сигнала.

  Указаната скорост за пренос на данни в спецификациите е теоретичният максимум и може да не отговаря на действителната скорост за пренос на данни.

  Действителната скорост за пренос на данни може да не е толкова висока, колкото тази, показана на таблета ви.