ID на член : S700023109 / Последна актуализация : 20/09/2012Печат

Устройството не открива SD картата с памет


    Устройството не открива SD картата с памет

    Уверете се, че картата с памет не е повредена и се открива, когато я поставите в друго устройство (например компютър или цифрова камера).

    SD карти с памет (до 2 GB) и SDHC карти с памет (до 32 GB) са тествани и е установено, че са съвместими с вашия таблет. Това не гарантира, че всички SD карти с памет или SDHC карти с памет ще са съвместими с вашия таблет. Уверете се, че закупувате картите с памет от сигурен продавач.