ID на член : S700023113 / Последна актуализация : 20/09/2012Печат

Защо таблетът ми има по-малко памет за съхранение от посочената в спецификациите?

  Защо таблетът ми има по-малко памет за съхранение от посочената в спецификациите?

  Паметта на устройството е разделена на две отделни пространства - за самия Android и за приложенията и данните на потребителя, като видеоклипове, музика и снимки. За повече информация следвайте стъпките, описани по-долу.

  1. На началния екран чукнете Apps [Приложения]
  2. Чукнете Settings [Настройки] и след това Storage [Съхранение].
  3. Тук ще намерите показани два различни дяла за съхранение:
   1. Вътрешна памет (USB Памет)
    Приблизително 9GB или 24GB за 16 и 32 GB версии за съответния таблет.
    Данните на потребителя се съхраняват в този дял. Той може да бъде прочетен и от компютър чрез USB кабел.
   2. Internal Storage [Вътрешна памет] - Общо място 3,94GB
    Android приложенията се съхраняват в този дял.
    Забележка: Може да е необходимо да превъртите надолу, за да видите това.
   Не са показани:
   1. самата операционна система Android, която изисква около 2GB пространство.
   2. преобразуваната разлика между капацитета за съхранение на необработени данни, посочен в спецификациите според промишлените стандарти за запис и капацитета за съхранение на форматирани данни, показан от операционната система. 
    Забележка: Индустрията на носителите на записи следва десетичната система със специални представки като "kilo" за 1000, "mega" за милион и "giga" за милиард. ИТ индустрията следва двоичната система и използва същите представки с различна дефиниция, правейки 1KB 1 024 байта,1MB 1 048 576 байта и 1GB 1 073 741 824 байта.