ID на член : 00192266 / Последна актуализация : 28/08/2019

Как да разберете разликата между телевизор с Android и телевизор без Android

  Нашата линия телевизори Bravia може да бъде разделена на две отделни категории: телевизори с Android и телевизори без Android. За да определите към коя категория принадлежи Вашият телевизор, моля, отидете в меню HOME на Вашия телевизор и сравнете с изображенията, илюстрирани по-долу.

  Начални екрани на телевизори с Android

  Натиснете бутона HOME на дистанционното управление за достъп до менюто на началния екран.

  Горна лента Ленти за приложение

   

  начален екран (Android 8.0 Oreo)

   

  Начален екран за телевизори без Android

  Натиснете бутона HOME на дистанционното управление за достъп до менюто на началния екран.

  Меню на началния екран (A)Меню на началния екран (B)

  ЗАБЕЛЕЖКА: Началните екрани за телевизори без Android може да се различават в зависимост от наличните модели и приложения.