ID на член : S700023098 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Отстраняване на неизправности на клавиатурата

  Настоящата статия ви позволява да разрешите следните проблеми:
  • определяне и настройка на правилното оформление на клавиатурата в Windows Vista
  • отделни клавиши не работят
  • отделни клавиши са се отделили от клавиатурата
  категория трудност Категория трудност:
  Лесно
  необходимо време Необходимо време:
  15-минутна операция

  Определяне и настройка на правилното оформление на клавиатурата

  Клавиатурите обикновено имат отпечатано оформление, специфично за съответните държави, като тези отпечатани обозначения са единствената разлика между различните клавиатури, специфични за оформленията на съответните държави. В зависимост от настройките на клавиатурата на операционната система, при натискане на клавишите се появяват различни знаци.

  За да промените тези настройки, моля следвайте следните стъпки:

  1. Щракнете върху Start (Старт) и изберете Control Panel (Контролен панел).
  2. Щракнете върху Classic View (класически изглед) в горната лява част.
  3. Щракнете върху Regional and Language Options (Регионални и езикови опции) (вж. фигура 1).

   ><br> <figure>Фигура 1 – Контролен панел – Регионални и езикови опции</figure><br> <br> </li> <li>Щракнете върху бутон <strong>Keyboard and Languages (Клавиатура и езици)</strong>.</li> <li>Щракнете върху бутон <strong>Change Keyboards...(Смяна на клавиатурите...)</strong> (вж. фигура 2).<br> <br> <img src=
  4. За да добавите оформление на клавиатурата, моля щракнете върху Add (Добави), изберете желаното оформление и щракнете върху OK
   (вж. фигура 4).

   ><br> <figure>Фигура 4 – Добавяне на входящ език</figure><br> <br> </li> <li>За да отстраните нежелано оформление, го изберете и щракнете върху <strong>Remove (Премахни)</strong>.</li> </ol> <br> </li> <li>Щракнете върху <strong>OK</strong>, за да приложите настройките, и затворете прозореца.</li> </ol> <br> <h2>Отделни клавиши не работят</h2> <ol> <li>Натиснете <strong>Start</strong>.</li> <li>Кликнете <strong>All Programs (Всички програми)</strong></li> <li>Натиснете <strong>Accessories (Аксесоари)</strong>.</li> <li>Натиснете <strong>Notepad (Бележник)</strong>.</li> <li>Моля, тествайте клавишите на вашата клавиатура в този прозорец</li> <ol style=
  5. Ако даден клавиш създаде неочакван символ:
   • Проверете дали CAPS lock (Закл. главни букви) е изключен, като натиснете клавиш Caps Lock и наблюдавате светлинния индикатор за статус.
   • Проверете дали NumLock (Закл. цифри) е изключен (ако вместо букви получавате числа от дясната част на клавиатурата) или включен (ако не получавате цифри от цифровата клавиатура), като натиснете клавиш NumLk и наблюдавате светлинния индикатор за статус.
   • Проверете оформлението на клавиатурата, както беше обяснено по-горе.
  1. Ако даден клавиш не дава очаквания резултат:
   • Проверете дали клавишът не е специализиран бутон като Mute (Изкл. звука), Volume (Сила на звука) или Zoom (Мащабиране)
 • Ако с горните стъпки не разрешите проблема, вероятната причина е част от вашата клавиатура да е повредена поради разливане на течност. Разливането на течност не се покрива от гаранцията и проблемът може да бъде решен само чрез платен ремонт или чрез добавяне на външна USB клавиатура.

 • Отделни клавиши са се отделили от клавиатурата

  Ако един или повече клавиши от клавиатурата са се отделили, обикновено причината е физическа повреда, която не се покрива от гаранцията.